Andlig utveckling

Andlig utveckling är individuell och som jag uppfattar det, hur mycket individen orkar engagera sig och utveckla sig. Andlig utveckling kan innebära mer glädje, känner mig inte ensam längre, frihet från förväntningar, förbättringar av relationer.

Jag har inte tråkigt längre, kan låta händelser och människor komma in i mitt liv utan att kämpa för det. ger mig kraft att vara den jag är och våga säga vad jag känner och har som åsikt. Ser inte mina lärdomar som hinder och utmaningar, utan en väg till snabbare utveckling.

Den andliga vägen kan innebära mycket lek, en oändlig sådan och djup inre kärlek. Ditt högre jaget älskar dig ovillkorligen. Finns inga gränser, och som vanligt antagligen bara de man sätter själv. Meditation återkommer hela tiden, jag tillhör de som har svårt att sitta stilla och har blivit rekommenderad att gå ut på promenad, gå sakta, då kan jag meditera samtidigt.

Många kramar och Britt-Kärlek