Elfte orakelkortet för vägledning 11

Strålglansens Ängel: Ett strålande ljus av vänlighet och lycka. När vi låter vårt ljus lysa starkt är ett mänskligt sätt att visa vårt gudomliga ljus. Ljuset uttrycker kraften i vårt sätt att vara, oavsett vad du går igenom. Vårt ljus har helande inverkan och innehåller värme, kärlek och glädje, den påverkar alla. Att älska sig själv oavsett vad vi är, vilket utseende vi har, eller vilken vikt vi har eller vilka egenskaper som tillhör oss är svaret på frågan hur kan jag lysa, älska mig själv utan villkor.

Detta ljus kommer från själen som älskar att ge oss en utstrålning som bekräftar vårt värde. Att tillåta det gudomliga arbeta genom oss, ju mer arbete ju mer strålar vi. Denna gåva kan med fördel delas mellan kreativitet och trevliga händelser och alla blir nöjda. För att tända själens ljus kan man kalla på strålglansens ängel. Be om att omsluta världen med sitt ljus, ge tröst där det behövs och höja humöret.

Många kramar och Britt-Kärlek