Eremiten

Ja ibland behöver vi vara som eremiterna, långt från allt och alla. Vi har lättare för att växa när vi tar oss tid att vila och återhämta oss. Lyssna på ditt hjärta när infon kommer och lyd den.

Avskildhet och meditation är bra då kan v vända oss inåt och lyssna och vila i vårt eget hjärta. Det påstås att många av de svar vi söker finns inom oss, så det är dags att lära känna oss själva och älska vårt eget sällskap.

När du får rådet att ta ett steg tillbaka, lyd, du kan annars bränna ut dig, och sluta att växa. Låt processen har sin gilla gång, även om det är frestande att skynda på, kanske behövs lite längre tid än vad du vill att det skall ta.

Ta dig tid att meditera och lyssna till själen det kan du vinna mycket på, fast det ibland är jättesvårt. Vi har många änglar att be om hjälp och glöm inte skyddsängeln hon är alltid beredd.

Många kramar och kärlek