Femte orakelkortet för vägledning 5

Healingens ängel: För att vara mottaglig för healing är det bra att veta själens värde. Healing hjälper oss att öppna upp för kärlek, den gudomliga kärleken. Den gör själen större så att gudomlig godhet kan mottas inom varje område i livet.

Healing är bekräftelsen på att vi är värda kärlek, respekt, vänlighet och att älska oss själva. Värdesätta våra styrkor, gåvor och talanger. Givetvis bemöter man andra människor som man själv vill bli bemött, Kalla på healingens ängel och du får hjälp.

Healing kan även hjälpa oss att släppa taget och förlåta det förflutna. Att förlåta innebär inte att man accepterar ett dåligt uppförande, utan man hjälper sig själv att gå vidare i livet. Att förlåta innebär inte att man ger en annan människa någon rättighet att uppträda varken hotfullt eller elakt, sätt gränser.

Den svåraste gränsen att hålla är den första, be änglarna om hjälp och du blir hjälpt. Glöm inte att ni har alla minst 1 skyddsängel som bara väntar på att bli kallad. Man behöver inte vet vem för att bli hjälpt, bara be eller fråga, De behöver ingen hjälp med att lösa era bekymmer, det är inte alltid som vi människor vet bäst, eller ens tyckte den andra var värd att få. Men hur det nu än är, så brukar man bli nöjd och acceptera, otroligt men sant.

Alla har vi begränsningar vilka har vi ärvt eller påsatt oss själva, finns massor att göra förbättringar på sig själv, som man kommer längre med än att försöka ändra på en annan människa. Healing hjälper även till att få bättre och ljusare händelser och bli mera mottagliga för kärlek.

Oavsett vad man är kan man få hjälp av änglar, de utesluter ingen. Glöm inte att med änglars hjälp blir det för allas bästa, även om det skulle innebära en separation eller ett helt nytt liv. Ett liv med mera kärlek, ett alldeles utmärkt mantra som man kan säga varje dag är “Jag är kärlek”, testa få ni uppleva.

Många kramar och Britt-Kärlek

Sending Love and Gratitude to your Guardian Angel female hands making a heart shape with golden shimmering Angel wings behind and a pink purple sparkling background healing ängel stock pictures, royalty-free photos & images