Femtio orakelkortet för vägledning 50

Den ljuva glädjens änglar: Vad som förändrar världen omkring oss är att älska människor, uppskatta livets godhet och njuta av den ljuva glädjen. Skapa ett tillstånd av evig glädje och godhet. Vi kan få frågan om hur vi vill känna oss i livet, kärlek och godhet kan vara en bekräftelse på hur storslaget livet kan vara.

När vi släpper det negativa finns en grund av andlighet som hedrar det positiva och det goda. Vår frihet gör att vi kan välja fritt från våra hjärtan, att välja godhet och kärlek gör oss till änglar som förvandlar världen och för med oss healing.

Vi kallar på den ljuva glädjens ängel när vi visar glädjen vi känner från våra hjärtan, denna känsla ger oss tillåtelse att låta magin flöda genom oss. Att göra oss av med negativitet och hårt fördömande frigör vår plats till en underbar och glädjefylld plats.

Be den ljuva glädjens ängel om hjälp att förändra synsättet till det bättre så att vi ser glädjen och det behagliga runt om kring oss. Be ängeln ta bort allt det negativa som hindrar oss från att uppleva glädjen.

Trevlig Lucia!

Många kramar och Britt-Kärlek