Femtioandra orakelkortet för vägledning 52

Frigörandets ängel: Vi tar ett steg tillbaka och låter det goda uppenbara sig, vi frigör oss från negativa situationer som förminskar oss. Låt oss lära att vi behöver inte vara manipulativa för att få det vi vill ha, lämna över situationen till änglar och Gud, lita på att vi får hjälpen även om vi inte ser och hör den. Gnäll inte om det inte blir som vi vill, det kan finnas en bättre lösning eller händelse.

Släpp kontrollen över händelserna och människorna då skapar vi utrymme för det goda att infinna sig på ett självklart sätt. Den dagen vi litar på att högre makter tar hand om situationer och människor ser vi också till att undvika att bli lurade och kontrollerade. Vi kan överlåta till högre makter att tänka och vägleda situationen så blir det som det är planerat från början. Vi människor behöver träna på att släppa kontrollen och göra plats för att spara energi och vidga vår tro på det goda.

Vi kan kalla på frigörandets ängel för att få den hjälp vi behöver för att lära oss släppa kontrollen.

Många kramar och Britt-Kärlek