Fyrtioåttonde orakelkortet för vägledning 48

Lärandets ängel: Man lär av sina misstag även om det ibland behövs likadana misstag för att förstå att man kan redan efter första gången kunde fatta positiva och sunda beslut för egen del. Lära sig vända negativt till positivt, lära saker på nytt sätt, upptäcka nya sätt och bättre sätt att leva sitt liv på, försöka ta reda på vilket vårt högre syfte är.

Att ha kontroll över sina känslor och vilja lära att inte döma andra, ha distans till sig själv och egna åsikter lär oss att släppa taget om hårda omdömen och negativa idéer. Vi lär oss ödmjukhet när vi tar ett steg från att undvika kontrollera resultatet av en situation, som vi bett om hjälp till, vi litar på den högre makten.

Vi lär oss hantera sorg och förluster, vi mognar. När vi lär oss om vad som är sant, blir vi omdömesgilla. Vi lär oss att älska oss själva, med det Gudomligas sätt att ge kärlek. För att klara av livet, är vi på olika nivåer i vår lärandeprocess, för att hitta lyckan. Vi ber lärandets ängel att hjälpa oss att göra sunda val, att få förlåtelse för att gjort felbedömningar, lär oss att perfektion är en illusion och att vi är inte mer än människor som gör våra misstag.

Vi begår våra misstag för att lära oss förståelse och medkänsla.  Lärandets ängel tillåter oss göra misstag och hjälper oss att fira segrar när vi gör rätt.

Många kramar och Britt-Kärlek