Fyrtiofemte orakelkortet för vägledning 45

Systerskapets ängel: Jag hedrar och låter mitt ljus lysa tillsammans med andra kvinnor. Vi ska fortsätta dela framgång, kärlek, misslyckanden och stötta varandra. Lita på att kvinnor är på vår sida och ställer upp för varandra. Systerskapets som stöttar och lever i sanning med varandra är förebilder som värdesätter kvinnans värde och får andra att må bra. Denna sammanhållning öppnar vägen till kärlek och har lättare för att acceptera och förlåta.

Vi ser helheten och vi hyllar egenskaperna intuition, styrka, mod, skönhet, intelligens, kreativitet och passion. Äkta systerskap utesluter inte den inkluderar alla. Genom den kärlek, som kvinnor har i sina hjärtan, bekräftar att kvinnan har makt att kunna förändra och förbättra världen. Denna makt fungerar endast i de godas syfte. Pånyttfödelsens kraft, sexualitetens hemlighet och i andlighetens närvaro förmågan att läka liv.

Systerskapets ängel kan hjälpa oss att vara och förbli vänner och vara till hjälp att hjälpa andra som behöver stöd i att sprida kärlek, fred och välvilja. Vi kan hjälpa varandra att bli hela.

Många kramar och Britt-Kärlek