Fyrtionionde orakelkortet för vägledning 49

Eftertankens ängel: Eftertanken är alldeles utmärkt att använda när man står inför ett viktigt val, kan även användas när man är osäker och förvirrad. Bekräftar att vi har en förmåga att kunna lyssna på oss själva, finna svaren inom oss och att dom finns där, lyssna på den kloka vägledning vi har inom oss sjäva.

En övning i sjävransakan är det att använda sig utav eftertanken. Alldeles utmärkt att se våra negativa mönster, få dom välsignade, dessutom få tillfälle att plantera nya frön som kommer av kärlet till oss sjäva. Ett utmärkt sätt att få veta om vi inbillar oss och få veta sakers rätta natur.

Eftertanken ger oss möjlighet att lösa våra bekymmer, hålla oss lugna genom förändringen, göra upp nya planer. Att syssla med eftertanke är ett läkande redskap som vi kan utveckla.

Kalla på eftertankens ängel för att få hjälp med att förändra tankarna på situationen och på oss själva. Få hjälp med att släppa taget om bekymret. Att vara rädd i en relation kan innebära att vi förstör den och blir väldigt kritiska och krävande. Be eftertankens ängel om hjälp att rensa ut ogrundad rädsla och få hjälp med tillit och tilltro så att vi kan fatta kloka beslut när det gäller kärlek.

Många kramar och Britt-Kärlek