Julstöket förr

Ofta suckar vi över allt som brhöver göras inför Jul. Handla mat, städa och pynta. Ändå har vi det bätre än vad det var förr. Bondesamhället höll på hela hösten på att förbereda inför julen. Man skulle fylla visthusbodar, lador och magasin.

Man började i oktober, där Skåne utmärkte sig för att vara matglada. På de större gårdarna slaktade man 20-30 får. Mårtenstiden slaktade man gässen och i början av december började man med grisslakten. Nu slaktade en oxe också. På en mindre gård fanns det en vällgödd gris och man kunde byta till sig oxkött från de större gårdarna.

Nubörjade styckningen av djuren, allt tog tillvaras på. Av av blodet blev det palt, blodpudding och paltbröd. Köttet saltades ner i stora kärl, för att sedan torkas eller rökas. Spickeskinkan ansågs vara en delikatess. Korv gjordes i mängder av det så kallade sämre köttet.

Vid kusten var det fisken som var viktigast, fiskarhustrurna gjorde välsmakande fiskrätter att bjud på til jul. Ålen var fiskaren finaste fångst och hade hederspatsen på fiskarens julbord. Nu bryggdes julölen, en omständig procedur.

Många kramar och Kärlek