Lagen om enhet

Detta är den första lagen av de 12 universella lagarna. De universella lagarna som finns i universum påverkar och styr våra liv. Följer vi dessa lagar blir så klart våra liv enklare och bättre. Dessa lagar gäller oavsett om man kan dom eller inte, och de är inte förhandlingsbara, töjbara eller hitta kryphål i. Alltså inte brytbara. Vi är hjälpta att finna vår livsväg och och uppnå våra önskningar.

Att vara första lagen kan kanske vara den viktigaste av lagarna, de andra 11 lagarna bygger på den första. Man får ett bättre liv om man förstår alla 12 lagarna och får ett bättre liv på alla sätt. Man får även idéer hur man kan gå tillväga för att nå målen man vill.

Lagen om enhet handlar om empati och medkänsla. Oavsett om våra händelser är positiva eller negativa händer i regel samma sak andra, men kanske inte samtidigt. Att vara snäll och empatisk mot andra och försöka undvika att ta något personligt. Det är nyckeln till att leva enligt den universella lagen om enhet.

Alltså visa mer empati och acceptans gentemot andra.

Många kramar och Britt-Kärlek