Lagen om orsak och verkan

Så heter den 5 av de 12 universella lagarna. En av de enklaste lagarna och man bör ha denna i sin tanke när man agerar efter önskemål eller längtan efter något. Att ta tag våra grundläggande anledningarna till våra problem kan vi har stor nytta av att förstå lagen om orsak och verka.

Man kan underlätta för sig själv i många situationer om man lär sig förstå och hantera lagen om orsak och verka. Till exempel kan man möta ilska med kärlek, uppvaktning med ödmjukhet. Det är viktigt att tänka efter innan man agerar. Varje agerande har en konsekvens, ett slut, och då är det viktigt att välja ett som är till stor glädje eller i alla fall positivt.

En fördel är också att vara medveten om vad du gör eller tänker, positivt när man vill lyckas, negativt så blir det misslyckanden. Att vinna på lotto kan tex vara en engångshändelse som förändrar våra liv, givetvis menat jag en rejäl vinst. Den ändrar vägen i våra liv.

Många kramar och Britt-Kärlek