Lagen om rytm och lagen om

Nummer 11 och 12 de sista universella lagarna. Vi börjar med 11 lagen om rytm som är andliga och styr universum. Tänk dig dag och natt, negativt och positivt, olika årstider. Det pendlar från den ena till det andra och fixar balans.

Lagen uppmanar oss att följa det naturliga flödet, man kan övervinna en negativ cykel genom att vända den till positivt, det gör man genom att inte låta det negativ ta över. Vi behöver dessa universella lagarna för att kunna nyttja kraften och potentialen för egen del.

Lagen om kön heter den 12 universella lagen och handlar om manligt och kvinnligt. Oavsett vad man är för kön kan man identifiera sig med det motsatta könet.

Den kvinnliga energin är flödar inåt, mottagande passiv och givande. Energin som är manligt flödar utåt, handlingskraftig och tagande. Manligt är till exempel handling, logik, stabilitet, praktisk, viljekraft, fokus och klarhet. Kvinnligt baseras då på vetande, intuition, empati, kreativitet, passion, ömhet, öppenhet och uppfattning.

Man kan alltid använda den motsatta energin om man är i obalans för att balansera sig, eller situationen. Försök att ta reda på vilken energi du har mesta av, kvinnlig eller manlig. Alltså innan man anklagar sin partner, kan man försöka komma underfund med vilken energi han borde ha mera utav, givetvis då även vad man själv skulle behöva har mera energi av, manligt eller kvinnligt.

Många kramar och Britt-Kärlek