Lite till om kärlek

Det är inte lätt med kärlek, det vet vi alla. Ibland tror jag vi förväntar oss mer än vad som blir, det finns massor att läsa om hur människan uppför sig i olika stadier. Kära, förälskade, på väg att lämna, har tappat intresset, och massor mer,

Vem tänker på när man läser om tvillingsjälar och själsfränder och evig kärlek. Jovisst men själslig kärlek är själslig det är inte samma som man har i det fysiska livet. Själslig kärlek är evig. Det skall finnas en balans i relationen för att det skall vara bra, annars sägs det att den blir destruktiv.

När du hittar rätt med kärleken och du kan vara dig själv utan att anpassa dig för att passa in, det ges och tas på lika villkor, när du känner att du duger som du är, är det en sund relation och kärleken kan växa sig stark.

Många kramar och kärlek