Nittonde orakelkortet för vägledning 19

Trohetens Ängel: De som jag delar kärleken med är jag alltid lojal till. Lojalitet till sina egna värderingar. Lojal till det som ger varaktig kärlek. Välsignelser, kärlek och respekt till varandra kommer från trohet. Att hålla sina löften, ta sitt ansvar och hålla fast vid våra åtaganden innebär att vara trogen det GODA i vänskap och kärlek. Vara trogen de band vi knyter i hjärteangelägenheter.

Trohet gör oss trygga, finslipas genom mognad, kunskap och den fria viljan. Och denna trohet värderas högt, men det skall vara i GODHET, alla skall må bra. Man skall inte offra sig för någon annan. Varje människa har ett eget ansvar i sitt eget liv.

Skulle det vara så att du har svårt för att vara lojal be änglarna om hjälp, be trohetens ängel vägleda dig och fråga om vilket som är rätt eller fel. Att vara trogen innebär att kunna utveckla hedern, du vet att troheten förankrar dig vid din andliga väg och hjälper oss att göra det rätta.

Trohetens ängel hjälper oss med integriteten, fortsätta vara lojala till det som vi anser är rätt, hjälper oss mot frestelser och håller oss trogna utan att ge efter för förtrollningen. I stunder av fara och problem hjälper troheten dig att vara någon att räkna med och bygger upp din andliga väg. Att förstå innebörden av TROHET kräver kunskap och erfarenhet.

Många kramar och Britt-Kärlek

bildbanksillustrationer, clip art samt tecknat material och ikoner med färg illustration av ett hjärta i eld och vingar med text - angel of allegiance