Öppen för änglarnas budskap

Änglarna finns runt omkring oss och sprider kärlek, lugn och ro. Vi har alla minst en egen ängel, men de som behöver extra hjälp kan ha flera. Änglarnas uppgifter både här på jorden och i himlen är att hjälpa, stötta och bekydda oss.

Vi kan väja mellan 3 olika änglar, ärkehängel, skyddsängel och jordängel. Ärkeänglar har sin speciella plats och är rangordnade precis som vi på ett företag, det finns chefer även bland änglarna. Skyddsänglarna är med oss och skyddar oss mot allt ont, så länge vi finns på jorden och jordänglarna kan vi träffa om vi har tur medan vi själva finns på jorden.

Vem som helst kan fråga änglarna om man förlagt saker och ting. Fråga efter vart du lagt bilnyckeln, glasögonen, saxen tex. Men man kan också vara lite disträ och leta som en tok efter en sax, som jag gjorde när jag hade mitt största barnbarn hos mig, han behövde saxen, och den hade röda hantag, skulle alltså vara enkel att hitta.

Jovisst hittade vi den, JAG hade den i handen…….barnbarnet bara tittade på mig……

Många kramar och kärlek