Själen och ditt högre jag

Min själ är mitt strålande ljus, och som söker utveckling och erfarenheter. Som önskar uppleva och vara delaktig i sådana händelser som gör att den kan växa. Det är själen som vill stå till tjänst, höra och känna. Du är din själ som är ett med skapelsen, att vara nära din själ gör dig mer närvarande, ger dig mer djup och mening här och nu i ditt liv.

Ditt högre jag vet allt om dig, och vet allt du behöver veta när du behöver det. Det högre jaget ser till att vi kommer dit vi skall och dit vår själv önskar oss. Man kan få kontakt med sitt högre jag, ju mer man släpper sådant man inte är, ju mer man höjer sin frekvens.

Många kramar och Kärlek