Sjunde orakelkortet för vägledning 7

Lärandets Ängel: Lära av våra misstag kanske mer än en gång, Lära oss att gå från negativ till positiv. Upptäcka nya sätt att göra saker på och nytt sätt att leva livet, att acceptera misstag och inte gräma sig, vi är bara människor, Lära oss mer om vårt högre jag.

Läran om sanning, blir resultatet omdömesgill, och förmåga att älska oss själva med fel och brister. Med mognade kommer förmågan att hantera sorg och förluster. Vi är på olika nivåer i vårt lärande i livet, blir det för svårt kan vi kalla på lärandets ängel, och få hjälp med att göra sunda val.

Vi lär oss att perfektion är en illustration, alla gör misstag och felbedömningar, detta hjälper oss att vara förstående och medmänskliga. Lär oss ta nya tag vid misstag och fira när vi är rätt.

Många kramar och Britt-Kärlek