Spå-damer och Medium

Spådam eller sierska kan se då-, nu- och framtid. De är människor med förmågan att se vad andra inte ser och se saker på avstånd. Vägleder med hjälp av korten. De kan tala om vad som händer på den väg du är inne på för tillfället, man kan alltid välja en bättre väg.

Finns nog ingen som har rätt till 100 procent men 80 procent är gott nog, de 20 som finns kvar, kan man alltid tänka efter på extra noga, och kanske återkomma till siaren och få hjälp och svar. Tänk på att vi har alla en fri vilja och kan välja om. Ingen kan göra valet bara du själv.

Medium som är bra och seriösa vilket jag tror alla är, ska ha kunskapen och förmågan att förmedla rätt budskap från andra sidan och bevisa att det kommer från andevärlden. Ett medium bestämmer inte vem som ska komma från ande-välden, utan andarna skickar den som lättast får kontakt och som kan återge budskapet de vill framföra.

Man behöver gå en utbildning för att få de verktyg man behöver för att blir medium, det blir man bara inte. Man behöver träna på att både höra och se, känna eller bara att veta. Det är bra att kunna stänga av och inte vara öppen hela tiden man behöver även jorda sig. Det krävs faktiskt utbildning för bli ett bra medium, eller en bra spå-dam, båda behöver träna. Det finns de som har annan bakgrund men den tar jag inte upp här och nu.

Många kramar och Britt-Kärlek

fortuneteller reads fortunes by tarot cards and candles fortuneteller reads fortunes by tarot cards and candles on the background of the runes fortune tellers medium stock pictures, royalty-free photos & images