Spå i händer

Kallas även Kiromanti och har sina rötter i Indisk astrologi. Genom att titta i handen kan man spå framtiden och personligheten. Men det finns givetvis vissa restriktioner.

I mannens vänstra hand kan man se var han är född, och i den högra vad som vad han samlat på sig under sin livstid. För kvinnan är det tvärtom vad händerna beträffar. Som högerhänt är det nutiden och vänster för framtiden. Givetvis då tvärtom om du är vänsterhänt. Välj vad du skall spå, framtid eller egenskaper.

Men det stannar inte med det, utan man skall även se till längden på fingrar, handens utformning, och en massa andra smålinjer, det enda som är väldigt bra är att händerna är alltid med, och man behöver inga andra hjälpmedel

De fyra huvudlinjerna är:

Huvudlinjen = Intellekt, kommunikation och lärande

Livslinjen = Fysisk hälsa och förändringar i livet

Ödeslinjen = Hur ödet kommer att påverka ditt liv

Hjärtlinjen = Romantiska relationer och känsloliv

Exempel på tolkning: Om du och din partner har en hjärtlinje som är lika varandra, betyder det att ni passar bra ihop!

Du är lätt att manipulera av andra om din livslinje är kort och ytlig.

Går din huvudlinje i en kurva representerar det kreativitet.

Om ödeslinjen och livslinjen går in i varandra så styr ditt eget öde.

Många kramar och Britt-Kärlek

close-up of spiritualistic seance - kiromanti bildbanksfoton och bilder