Spå i vanliga spelkort

Visste ni att det går att spå i helt vanliga spelkort? Det enda som behövs är en kortlek, en helt vanlig som man kan köpa nästan på vilken affär som helst!

Jag har själv inte lärt mig att använda spelkorten då jag spår riktigt än, men jag tänker att jag gärna lär mig tillsammans med er! Jag kommer därför att ha en följetång, precis som jag har inom några andra ämnen här på bloggen, där jag förklarar kortens innebörd.

Hjärter symboliserar förälskelse, de människor du har närmast dig samt ditt hem. Hjärter brukar oftast stå för bra saker såsom lycklig kärlek, kamratskap och glädje.

Ruter symboliserar det rent materiella såsom egendom och pengar. Det kan även stå för ditt arbete och din karriär.

Klöver symboliserar de mål du vill uppnå, planering, strävan och drömmar. I likhet med hjärter är även klöver ett bra kort rent generellt.

Spader symboliserar det negativa och det jobbiga i livet. Det står för bekymmer, motgångar samt negativa känslor såsom sorg och ångest. Därför ses spader som ett negativt kort.

Alla 52 kort i leken har självklart olika betydelser och måste tolkas tillsammans med varandra. Därför kommer fler inlägg framöver där jag berättar om korten vart och ett!