Trettiofjärde orakelkortet för vägledning 34

Den andligt utforskande ängeln: När jag väljer vem som är mitt högsta bästa och vad som är det, utvecklas min själ livfullt och starkt. Att utforska livet och nya möjligheter krävs att man är modig, Det krävs tillit att utvidga sitt inre i samklang med det gudomliga, men även mod och fantasi att hitta alla möjligheterna som erbjuds. Gör man en inre utrensning av det negativa kallades det för andligt utforskande, och här sätter healingen in och kollar vad det är som begränsar själen.

Att bli gudomligt vägledd innebär att vi lämnar vårt vanlig tillvägagångssätt och litar på att bli vägledda, leker med det okända är vi omslutna av gudomlig kärlek och hjälp, och änglarna visar vägen till lycka och kärlek. Andligt utforskande innebär att man strävar till att bli sitt bästa och högst jag, Vi blir medvetna om den andliga kraften som för oss framåt i livet. Andligt utforskande innebär att vi lär oss att vi alltid kan välja kärlek och godhet vid alla tillfällen, oavsett var vi är.

Denna ängel guidar oss gärna när vi vill utveckla en djupare tro på livets glädjeämnen och visa oss att vi alltid är älskade, vägledda och beskyddade.

Många kramar och Britt-Kärlek