Trettioförsta orakelkortet för vägledning 31

Godkännandet ängel: Visst kan man ge sig själv ett kärleksfullt godkännande. Acceptera sig själv och andra för vad vi är, inte ändra och fixa på något, är inte det lättaste, men varför inte prova, man har inget att förlora. Om man vill vara lycklig är det en stor fördel att acceptera och godkänna saker och ting, alla gör vi felval, vi är endast människor.

Att rensa ut negativa känslor och övertygelser dessa känslor begränsar endast lyckan. Vi godkänner det goda som vi har rätt till Det är lättare öppna dörren för välfärd när vi ger oss själva kärlek och accepterar oss själva hur vi är, då får vi ro. Att bli befriad från att vara perfekt är att godkänna hur man själv är, då kan även andra människor acceptera oss för den vi är och vi kan fortsätta på vår livsväg.

Godkännandets ängel kan hjälpa till med befria oss från självförakt och kritik. När vi gör vad vi kan för att förändra oss för att passa andra förlorar vi vår identitet . Ha medkänsla, förståelse och kärlek till dig själv, acceptera hur du är, vi ha det egna ansvaret för oss själva och vårt egna liv, inte hur andra vill att vi skall vara eller vilket liv andra tycker vi skall leva och är värda.

Man kan be om hjälp med att acceptera det man inte kan förändra be om sinnesro, finns det något jag kan förändra, be om mod att göra det och framför allt be om förstånd att se och acceptera skillnaden. Att acceptera sig själv fullt ut ger livet en glädje att uppleva.

Många kramar och Britt-Kärlek