Vad är lagen om positivitet

Shereen Öberg myntade begreppet “Law of Positivism förkortat LoP, hon ville dela med sig av upplyftande ord, uråldrig visdom och kanaliserade budskap. Hon påpekar också att det är ingen ny visdom eller religion, endast den uppfattningen som hon har, som grund i ett liv utanför vårt högsta jag, genom kontakt med Gud som hon kallar Källan.

Det finns 3 grunstenar i LoP

1 energi

2 balansera ande, kropp och sinne

3 tacksamhet

Grunden till orakelkortleken ligger i ljuset oh reikienergin, Shereen har kanaliserat från källan till korten. Enligt hennes erfarenhet och kunskap, är att healing inte bara handlar om att läka sår från ett minne, relation eller händelse. Det handlar om, mer än att förändra tankemönster och äta sund mat.

Utan vi har kommit till jorden för att uppleva och skapa olika. Så vi har vår egen väg, de andra har sin egen väg. Därför har vi olika möjligheter och utmaningar. Efter hand som Shereen läkte oavsett om det var ett hälsoproblem, minne eller relation, gav det henne nya möjligheter och utmaningar.

Alltså är healing en process till läkning, så misströsta inte, för att det känns som om inget händer, eller att det tar en lång tid, det är nog meningen, att det skall ta den tid det tar, oavsett vad vi tycker.

Många kramar och Kärlek