Tredje orakelkortet för vägledning 3

Stabilitetens Ängel

Var fridsam, stabil och acceptera vem du är. Håll dig till rutiner som passar dig. Att vara stabil kräver att man är jordad, och det blir man ute i naturen. Stabiliteten håller oss lugna och då kan vi utan att överreagera, bli hysteriska och handla för snabbt, tänka efter. Låta oss bli vägledda det garanterar harmoni och den bästa lösningen.

Stabilitet behöver vi när vi är är vilsna, dålig tro på oss själva eller har svårigheter. För att blomstra och utveckla våra förmågor och styrkor, behöver vi odla stabilitet som en nödvändig egenskap. För att slippa kaos och leva ett bra liv, träna på att vara stabila.

Kalla på stabilitetens ängel när du behöver hjälp med kaoset, när ni har svårt för att jorda er i intensiva känslor. Stabiliteten hjälper oss att vara stadiga under en livsförändring, hitta kärlekens ljus så att vi inte går vilse.

Många kramar och Britt-kärlek