Femtonde orakelkortet för vägledning 15

Kontinuitetens Ängel De som gjorde vägen fri för oss att uppleva trygghet, frihet och att leva ett gott liv bör vi vara tacksamma till. Allt deras jobb var inte förgäves, nu när vi kan skörda det goda livet. uppoffringar har gjorts för vår skull, och gör så att vi traditionsenligt hedrar deras ansträngningar för vårt välbefinnande. Det goda livet vi nu lever är tack vare de som modigt genomled stora svårigheter så att vi fick en grund att stå på och bygga vidare. Vi hedrar de människor som är våra föregångare är tacksamma för att vi kan anlita dom för råd och vägledning, att hitta tillbaka till vilken väg vi skall vandra.

Många kramar och Britt-Kärlek

bildbanksillustrationer, clip art samt tecknat material och ikoner med heart with wings isolated on white background. winged hearts collection. love and romance concept. valentine's day. vector graphic. - angel of continuity