Artonde orakelkortet för vägledning 18

Den älskvärda blyghetens ängel: Jag beskyddar mitt inre ljus, min blyghet, mina talanger och gåvor tills jag är stark nog att låta omvärlden få se. När vi är unga beskyddar vi vår själ med blyghet och så är det tills vi utvecklat vår personlighet och identitet, som bekräftar vårt värde och självsäkerhet. När vi blir äldre kommer våra talanger upp till ytan, när vi släpper på vår rädsla kommer älskvärdheten fram.

Ängeln hjälper oss att hitta trygga platser där vi i lugn och ro kan utvecklas. Vi vägleds fram till kurser, hjälpsamma människor och kärleksfulla vänner. Ängelns uppgift är att skydda oss, vår lyskraft och vår älskvärdhet, Vår blyghet skyddar vår själ och ser till att den bibehåller sin renhet, bevarar vår andliga integritet och förvissar sig om att vår oskuld och renhet är i bästa förvar.

Be ängeln om hjälp att skydda dig från okunnighet och uynyttjanden.

Många kramar och Britt-Kärlek

bildbanksillustrationer, clip art samt tecknat material och ikoner med cupid ängel amor kysser i kärlek - angel