Femtioförsta orakelkortet för vägledning 51

Stabilitetens ängel: Som bergen står vi stadigt och stabilt genom alla händelser i livet. Att veta vem man är gör det enklare att stå stadigt på jorden när förändringar pågår och hålla sig till rutiner underlättar och gör oss stabila. Att vara jordad, inte överreagera, tänka efter innan reaktion. Försöka överblicka situationen utan dramatik, hysteri eller offermentalitet. Genom att bli vägledda sparar vi energi.

Stabilitetens ängel håller oss balanserade och lovar oss garanterad harmoni. Vi hittar vettiga lösningar. Stabiliteten hjälper oss igenom svåra stunder, när vi är osäkra på oss själva, eller när vi känner oss vilsna.  Stabilitet är en nödvändig egenskap för att utveckla våra styrkor och förmågor, den ger oss en stadig grund att stå på och minskar risken för kaos.

När vi har svårt för att jorda intensiva känslor eller livet känns osäkert kallar vi på stabilitetens ängel. Ängeln visar oss vägen till kärlek, löften om fred, trygghet.

Många kramar och Britt-Kärlek