Missnöjd

Är du missnöjd med ditt liv, går det att göra något åt det. Alla pratar om livsvägar som är förutbestämda. Jovisst går det att göra något, gör aktiva val, vänta inte på att andra skall välja till dig. Känn efter i hjärtat om det är missnöje som finns, gör då något, välj en annan väg att gå.

Dina änglar väntar bara på att du av egen fri vilja skall välja den väg till det liv du vill leva. Oavsett hur vi vänder oss, har vi rumpan bak, alltså så måste vi göra något själva. Ett aktivt val är att göra något själva, och änglarna vet och kan vägleda dig, bara du lyssnar och vill lyda.

Som vuxen är det svårt att lyda, redan som barn gjorde vi motstånd. Jag var i alla fall envisa, bestämda och självständiga dagen redan då. Men jag har blivit bättre på att lyssna och tro på det jag hör, känner jag mig osäker, rycker jag på axlarna och tänker, jag har inget att förlora, det kan vara fel, men just den händelsen är inte så märkvädrig att ha fel i.

Många kramar och kärlek