Tjugosjätte orakelkortet för vägledning 26

Så var då Midsommar över och då kan kanske Nådens ängel vara på sin plats. De lärde pratar om att Midsommar är kärlekens helg, man kan undra om det är för alla eller bara vissa utvalda. Världen behöver mera kärlek, och man kan alltid börja hemma i sitt eget hushåll. Finns det ingen människa att visa kärlek till, har vi djur och växter, de är också levande varelser.

Nådens Ängel: Får oss att känna oss älskade, omhuldade, dessutom att vi tar emot gudomlig skönhet, vänlighet och ömhet. Nåd och välvilja hör samman med det goda i livet. Känner vi glädje, lätthet och bekräftelse på att vi gör rätt, har vi kontakt med nådens ängel. Att veta att vi är accepterade för vårt eget sanna värde, dessutom att ha tillåtelse att dra oss undan tråkigheter och bråk, att vi öppnar upp våra hjärtan mer för det goda och vackra då har vi med nådens ängel att göra.

Att komma över våra svårigheter, att ta ansvar för våra handlingar och löften är tack vare nådens ängel som även ser till att vi välsignas på oändligt många sätt. Denna ängel lär oss att allt kommer att bli bra och att det är meningen att bara bra saker skall hända oss, vi förtjänar det goda. Öppnar vi oss för kärlek kan nådens ängel lättare röra vid våra hjärtan. Vi få hjälp med att finna modet att göra gott i vår värld, nåden hjälper oss att hålla oss på rätt spår i våra liv och att hedra själen.