Tolfte orakelkortet för vägledning 12

Livsflödets Ängel: Jag följer strömmen medsols. En enkel väg i livet. Kämpa inte emot förändringar, acceptera medvetet det obeständiga, gör medvetna val. Lär dig känna igen bra saker ämnade för dig och släpp på kontrollen. Givetvis krävs det mod att följa livets flöde och att lita på att det går bra. Man kan alltid prova, för det kan inte blir sämre, och ett bra sätt att träna tillit.

Att leva i nuet innebär att frid, glädje och kärlek i lagom portioner det bara finns där utan ansträngning. Vi är alltid vägledda och skyddade, när vi följer livet flöde, och har lättare att acceptera förändringar, tar steg framåt, ingen rädsla för att falla.

Att leva i nuet innebär att dåtiden kan inte stötta oss, och framtiden har ännu inte hänt, men att vi har rätt att få uppleva goda händelser och acceptera att vi inte har kontrollen helt och hållet, använd modet.